Bedwars turnīru noteikumi [sadarbībā ar EsportaSkola.lv] | Side Network

Bedwars turnīru noteikumi [sadarbībā ar EsportaSkola.lv]

Statuss
Aizvērts turpmākajām atbildēm.

TheIronMinerLv

Īpašnieks
Īpašnieks
Administrācija
26.08.2019
376
118
599
www.side.lv
Noteikumi, kas jāievēro piedaloties Bedwars Community vakaros un turnīros
Sadarbībā ar EsportaSkola.lv
 1. VISPĀRĪGI
  Ir aizliegts:​
  1. Spams publiskajā čatā.
  2. Nekārtības celšana publiskajā čatā. (Iekļauj rupjus apvainojumus, ģimenes aizskaršana, rasisms).
  3. Traucēt administrācijas biedrus bez pamatota iemesla.
  4. Rakstīt valodās, kas nav angļu vai latviešu.
  5. Veikt ierakstus kas satur nenormatīvu leksiku.
  6. Lietot segvārdus (nick), kas satur nenormatīvu leksiku, apvainojumus.
  7. Izplatīt staļinizma, ļeņinizma, hitlerizma, vai citu okupācijas režīma ideoloģiju idejas, saukļus, audio/vizuālus materiālus un/vai simboliku.
  8. Izplatīt idejas par rases nevienlīdzību, iznīdēšanu.
  9. Celt neslavu un negodu par serveri, vai jebkuru personu.
  10. Izplatīt pornogrāfiska satura audiovizuālus materiālus.
  11. Izplatīt audio/vizuālus materiālu, kas satur fiziskās personas datus.
  12. Mudināt uz pašnāvību.
  13. Izteikt jebkāda veida draudus.
  14. Reklamēt jebko, kas neattiecas uz EsportaSkola.lv vai Side.lv projektu.
  15. Izplatīt nepatiesas, aplamas ziņas.
  16. Izmantot servera, piedāvāto sistēmu nepilnības (tās atrodot ir jāziņo administrācijai).
  17. Negatīvi ietekmēt servera veiktspēju.
  18. Dalīties ar savu spēles profilu ar citiem dalībniekiem.
  19. Mudināt spēlētājus uz pārkāpumiem.
  20. Apiet servera limitācijas.
  21. Ir aizliegts veidot komandas starp komandām (spēlējot un vispārīgi turnīra gaitā - katra komanda ir par sevi).
 2. KOMANDU REĢISTRĀCIJA
  1. Aizliegts reģistrēt komandu ar nolūku nepiedalīties turnīrā.
  2. Pēc reģistrācijas slēgšanas turnīrā varēs piedalīties tikai tās komandas, kurās būs minimālais dalībnieku skaits sastāvā.
  3. Komandas nosaukums nedrīkst pārkāpt čatošanas normas, kas ir aprakstītas vispārīgajos noteikumos.
  4. Komandas nosaukumam ir jābūt saprotamam, "neizlasāmi ķeburi" neder kā komandas nosaukums.
  5. Komandas nosaukumiem ir jābūt unikāliem, nevar ar nolūku veidot "komandas-kopijas".
  6. Ja piereģistrējoties ir norādīts nepareizs spēles lietotājvārds (niks), pēc reģistrācijas slēgšanas tikai administrācija var mainīt lietotājvārdus, ja tiek ziņots par nepieciešamību mainīt LAICĪGI.
 3. MODIFIKĀCIJU LIETOŠANA
  Par neatļautām modifikācijām uzskata, un tās ir aizliegts lietot:
  1. Programmas, kas dod negodīgu pārspēku pār citu spēlētāju.
  2. Programmas, kas veic automatizētas darbības.
  3. Programmas, kas ir modificētas oriģināla kopijas.
  4. Skripti, kas automātiski izpilda darbības.
  5. Programmas, kas rediģē reģistru vai memory lauku.
  6. Programmas, kas spoofo informāciju par spēlētāju vai spēlētāja ierīcēm.
  7. Optifine
   Sodium (un tam līdzīgi Fabric optimizācijas modi)
   Tweakeroo (tikai tās funkcijas, kas nepārkāpj augstāk minēto)
   Bspkrs Mod
   Ingame info
   Map writer
   Damage indicators
   5zig PVP Mod
   MouseTweaks
   GammaBright un tamlīdzīgi tikai gamma palielināšanas modi
   Better Sprinting
   Toggle Sprint/Sneak
   Better HUD
   Replay Mod
   Voxel No Radar
   Kohi TcpNoDelay Mod
   Perspective Mod 3.0
   Zonix Client
   Badlion Client
   PvPLounge
   Pixel Client
   Breadcrumbs
   MemoryFix
   LightningFix
   IngameAccountSwitcher
   TimeChanger
   Lunar Client
   Hyperium client
   CheatBreaker

   * Sarakstu var papildināt kontaktējoties ar administrāciju.
   Atļauts lietot arī modiem nepieciešamos core (dependencies).
  8. Administrācija patur tiesības nepieciešamības gadījumā palūgt koplietot ekrānu, lai pārbaudītu, vai netiek pārkāpti augstāk minētie modifikāciju noteikumi
   /Pārbaudes laikā netiks skatīta personiska informācija, pārbaudāmais patur tiesības jautāt par katru darbību un nepiekrist, ja ir pamatots iemesls personisku datu aizsardzībai/
   /Spēlētājs var tikt sodīts arī par neatļautu programmu atrašanos uz datora, ja nav iespējams noteikt kad programma ir pēdējo reizi palaista, vai arī citu iemeslu dēļ/

   Koplietošanas (screenshare) noteikumus var atrast Side.lv vispārējo noteikumu 3. sadaļā.
 4. SODU IZSNIEGŠANA
  1. Administrācija ir tiesīga izsniegt sodu par pārkāpumiem pēc saviem ieskatiem, izvērtējot tā nepieciešamību.
  2. Administrācija ir tiesīga izsniegt brīdinājumus komandām, par komandas biedru saņemtajiem baniem/sodiem.
  3. Ja spēlētājs, vai spēlētāju grupa regulāri pārkāpj noteikumus, tā var saņemt liegumu piedalīties turpmākos rīkotos pasākumos. Šādu sodu nevar apelēt!
 5. APELĀCIJU IESNIEGŠANA
  1. Apelācijas var uzskatīt par derīgām, ja tajā iesniegtajos pierādījumos ir skaidri redzams soda nepatiesums.
  2. Apelācijas par jebkādiem liegumiem/sodiem ir jāiesniedz pēc iespējas ātrāk, izmantojot EsportaSkolas discord ticket sistēmu.
  3. Administrācija patur tiesības neievietot pierādījumus par veiktajiem pārkāpumiem.
  4. Apelācijas var tikt noraidītas ņemot vērā iepriekšējo sodu vēsturi, pierādījumu derīgumu, vai laika noildzi.
Šo noteikumu ievērošana ir obligāta prasība, un to apiešana ir aizliegta.
Jebkurš sods var tikt apelēts, ja spēlētājam ir neapstrīdami pierādījumi par soda nepatiesumu.
Administrācija patur tiesības mainīt servera noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma.
Noteikumu nezināšana no soda neatbrīvo, ja nav kaut kas skaidrs, pirms sāc rīkoties - uzjautā administrācijai, vai to drīkst.
 
Pēdējo reizi labots:
Statuss
Aizvērts turpmākajām atbildēm.