Prison - Prison noteikumi | Side Network

Prison Prison noteikumi

Statuss
Aizvērts turpmākajām atbildēm.

Seathin

Politiski nekorekts
28.09.2019
70
81
604
19
Tukums
PRISON NOTEIKUMI!

Noteikumi attiecas tikai uz Prison.
Šo noteikumu ievērošana ir obligāta servera prasība, un to apiešana ir aizliegta.
Jebkurš noteikumu pārkāpējs var tikt sodīts pēc administrācijas ieskatiem.
Jebkurš sods var tikt apelēts, ja spēlētājam ir neapstrīdami pierādījumi par soda nepatiesumu.
Administrācija patur tiesības mainīt servera noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma.
Cell spēlētāju kopējā balance vērtība un neuzliktā spawneru vērtība arī tiek pieskaitīta kā potenciālā vērtība.
Ja kāds noteikums nav minēts, tas nenozīmē, ka par to nevar saņemt sodu!
Vienā reizē iesniegti pierādījumi par viena punkta pārkāpumu summēti netiks.
Par pierādījumiem, kas iesniegti ar noildzi vairāk kā 7 dienas, sods tiks samazināts uz pusi.
Noteikumu nezināšana no soda neatbrīvo.


CELL NOTEIKUMI

1. Aizliegta jebkāda veida cellu apvienošanās un norunas starp tām.

Aizliegts apvienoties ar kādu citu cellu, vai dot jebkuram cellam jebkāda veida vērtību, kas tiek ieskaitīta “Cell Top” vērtībā.

Gadījumā, ja rodas vēlme apvienoties ar kādu cellu, tad priekšlaicīgi ir jāsazinās ar administrāciju. Jebkāda veida vērtība, kas savādāk tiek ieskaitīta “Cell Top”, tiks likvidēta.

Sods: Abi celli tiks diskvalificēti no “Cell Top” konkursa, papildus tam, iespējams, neatgriezeniski dzēstas.
2. Aizliegta vērtības došana citiem celliem.

Aizliegts dot citam cellam vērtību, kas tiek ieskaitīta “Cell Top”, lai izslēgtu citu nesaistītu cell cīņu par “Cell Top” balvām.


Sods: Gan cell, kas saņēma vērtību, gan tā, kas deva vērtību, tiek diskvalificēta no “Cell Top” konkursa.

3. Aizliegta jebkāda veida cell nodošana.

Aizliegts nodot jeb “insidot” cellu. Kad cell biedrs cell teritorijā novieto itemus, kas veido “Cell Top” vērtību, tie kļūst parcell īpašumu, tāpēc bez līdera atļaujas šos itemus ņemt nost ir aizliegts!

Pametot cell sev līdzi nedrīksti ņemt neko. Cell ir jāpamet ar “tukšām rokām”.

Gadījumos, ja tiek nodota jeb “insidota” cell, tikaicell līderis drīkst atvērt sūdzību, tajā ievietojot derīgus pierādījumus par to, kurš veica šāda veida darbību.

Zaudētās mantas ir iespējams atgūt tikai top 10 celliem vai cellam, kas pirms šī noteikuma pārkāpšanas ir bijusi kādā no top 10 cell vietām.

Pārbaudīt atgadījumu vai meklēt šo itemu pie kāda lai pierādītu inside neietilpst administrācijas pienākumos, tas ir jāizdara cell līderim.


Sods: Ja cell līderis spēj sniegt derīgus pierādījumus, spēlētājam tiek piešķirts 30 dienu liegums pievienoties serverim.
4. Aizliegta modifikāciju lietošana cell ietvaros.

Aizliegts masveidā jebšu vairākiem cilvēkiem reizē no cell sezonas ietvaros pārkāpt jebkuru modifikācijas pārkāpumu.

Attiecas arī uz jebkuriem citiem pārkāpumiem, par kuriem spēlētājs saņem neierobežota laika liegumu pievienoties serverim


Sods: Cellam tiks piešķirti 2 cell brīdinājumi (STRIKE) par katriem 5 liegumu saņēmušajiem spēlētājiem.
5. Aizliegts banotos spēlētājus izmest no cell.

Aizliegts par hakiem/modifikācijām banotos spēlētājus izmest no cell bez paziņošanas servera administrācijai, jebšup lai censtos netikt līdz 5 cell baniem, lai administrācijai būtu grūti izsekot līdzi cik bani ir saņemti.

Attiecas arī uz jebkuru banu, kas ir ar neierobežotu ilgumu.


Sods: Cellam tiek piešķirts viens cell brīdinājums (STRIKE), par katru nepaziņoto izmešanu.
6. Aizliegts piesegt spēlētāja lieguma apiešanu.

Aizliegts piesegt spēlētāja lieguma apiešanu, pieņemot viņa otru profilu cellā, neskatoties uz to, vai aicinātājs zināja, kas viņš ir vai nav sodīts ar liegumu.


Sods: Persona, kas apiet liegumu pievienoties serverim, saņems atkārtotu liegumu un cellam tiks piešķirti 2 brīdinājumi (STRIKE).
7. Aizliegts izmantot schematica printer.

Aizliegts izmantot schematica printer.

Sods: Liegums pievienoties serverim uz 3 dienām, un cellam tiek piešķirts brīdinājums (STRIKE)


CELL BRĪDINĀJUMI

Brīdinājums (STRIKE) 1 - Cell Brīdinājums

Brīdinājums (STRIKE) 2 - 5% Potenciālās vērtības atņemšana

Brīdinājums (STRIKE) 3 - 10% Potenciālās vērtības atņemšana

Brīdinājums (STRIKE) 4 - 20% Potenciālās vērtības atņemšana

Brīdinājums (STRIKE) 5 - 30% Potenciālās vērtības atņemšana.

Brīdinājums (STRIKE) 6 - 50% Potenciālās vērtības atņemšana

Brīdinājums (STRIKE) 7 - 70% Potenciāllās vērtības atņemšana.

Brīdinājums (STRIKE) 8 - 90% Potenciālās vērtības atņemšana.

Brīdinājums (STRIKE) 9 - 100% Potenciālās vērtības atņemšana.

Brīdinājums (STRIKE) 10 - Cell disband (NEATGRIEZENISKA DZĒŠANA)​
 
Statuss
Aizvērts turpmākajām atbildēm.