SKYBLOCK NOTEIKUMI | Side Network

SKYBLOCK NOTEIKUMI

Statuss
Aizvērts turpmākajām atbildēm.

Ammorack

Advokāts
Main
Administrācija
08.09.2019
280
202
609
22
Cesvaine
SKYBLOCK NOTEIKUMI

Noteikumi attiecas tikai uz Skyblock serveriem.
Šo noteikumu ievērošana ir obligāta servera prasība, un to apiešana ir aizliegta.
Jebkurš noteikumu pārkāpējs var tikt sodīts pēc administrācijas objektīvajiem ieskatiem.
Jebkurš sods var tikt apelēts, ja spēlētājam ir neapstrīdami pierādījumi par soda nepatiesumu.
Administrācija patur tiesības mainīt servera noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma.
Noteikumu nezināšana neatbrīvo no soda.

_________________________________________________________________________________________________________

1. Speles čata izmantošana
» Aizliegts reklamēt svešus projektus.
‎» Neatbalstam jebkādu draudu izteikšanu spēles čatā.
» Neatbalstam tirgošanos par IRL naudu spēles publiskajā čatā.
» Aizliegts "Admin Abuse", proti konstants toksisms, agresija pret administrācija biedru.
‎» Aizliegts nepamatoti izmantot komandu /helpop un /report, tādējādi traucējot administrācijas darbu.
‎» Administrācija neiesaka, čatā izmantot nenormatīvu leksiku, kas iekļauj homofobismu un rasismu, suicidālu mudināšanu.

2. Modifikācijas
‎» Aizliegtas jebkādas modifikācijas, kas dod negodīgu pārspēku pār citiem spēlētājiem.​
» Viss, kas pārsniedz 28CPS robežu, jau tiek uzskatīts par negodīgu pārspēku pret citiem​
- Klikošanas tipus, kā DragClick, ButterFlyClick nerekomendējam lietot.​
- Double/Triple Click peles arī tiek pieskaitītas negodīgam pārspēkam pret citiem.​
» Aizliegts Printeris​
- Optifine
- Bspkrs Mod
- Ingame info
- Damage indicators
- 5zig PVP Mod
- Mouse tweaks
- GammaBright
- Schematica
- Better Sprinting
- Toggle Sprint/Sneak
- Better HUD
- Replay Mod
- Kohi TcpNoDelay Mod
- Perspective Mod 3.0
- Zonix Client
- Badlion Client
- Lunar Client
- MemoryFix
- LightningFix
- IngameAccountSwitcher
- TimeChanger

‎Sarakstu ir iespēja papildināt kontaktējoties ar Ammorack#8027
Spēlētājs var tikt sodīts arī par neatļautu programmu atrašanos uz datora, ja nav iespējams noteikt kad programma ir pēdējo reizi palaista, vai arī citu iemeslu dēļ
3. Aizliegta jebkāda veida "Scamošana", Inside.
‎» Salas līderis uzņemas absolūtu atbildību par uzņemtajiem biedriem un to radītajiem bojājumiem, zaudējumiem salai.​
‎» Inside gadījumā, Administrācija neuzņemas nekādu atbildību par radušies zaudējumiem uz salas. Mantas netiek atgrieztas​
‎» Spēlētājam kurš veicis Inside, tiek piemērots liegums spēlei pie nosacījuma, ja salas līderis ir izveidojis derīgu sūdzību forumā.​
Uz salas noliktā vērtība (spawner, itemi, etc.) no uzlikšanas brīža ir salas īpašums!​

4. IS TOP konkursa ietekmēšana
» Aizliegtas jebkādas norunas un sadarbošanās starp salām.​
⊳ Aizliegts PvP allying iekš Warzone teritorijas, tas ir ieskaitot Outpost, KoTH, utt.
» Aizliegts jebkādi izmantot ALT kontus, lai ietekmētu IS TOP konkursa rezultātus..​
» Aizliegts citai salai nodot vērtības, lai tādējādi ietekmēt IS TOP konkursa rezultātus.​
» Aizliegts bez administrācijas atļaujas apvienot salas, pārnesot vērtības uz vienu kopīgu salu.​

5. ALT profilu lietošana
‎» Aizliegts uz salas uzturēt kontus, kas nav salas biedri.​
» ALT kontus aizliegts izmantot, lai gūtu pārsvaru izlozēs, konkursos.​
» ALT kontus kategoriski aizliegts izmantot, lai veidotu papildu salas.​
» Katrai fiziskai personai drīkst būt tikai 2 konti. (Aizliegti tehniskie risinājumi kā VPN, proxy, etc.)​

6. Servera nepilnības / neatļautas darbības
‎» Aizliegts uz svešas salas veidot ./sethome.​
‎» Aizliegts nesankcionētā veidā iekļūt svešā salā.​
» Servera nepilnību izmantošana sodāma ar Dikvalifikāciju no IS TOP konkursa vai ar mantas atņemšanu, liegums spēlei.​
Spēles nepilnību izmantošana - jebkādu spēles limitāciju apiešana, to nepareiza, apzināta lietošana jebkāda labuma gūšanai.​
Atrodot spēles nepilnību par to nekavējoties ir jāziņo administrācijas biedriem.​

7. Servera iekšējā kārtība
‎» Aizliegti Item names, kas satur nenormatīvu leksiku.​
‎» Aizliegti Salu nosaukumi, kas satur nenormatīvu leksiku.​
‎» Aizliegts nepamatoti izmantot komandu /helpop un /report, tādējādi traucējot administrācijas darbu.​

8. Sūdzības iesniegšana
‎» Sūdzība jāiesniedz no pārkāpuma vai problēmas fiksēšanas 24h laikā.​
» Administrācija nosacīti neuzņemas meklēt pierādījumus par sūdzībā minēto pārkāpumu.​
» Administrācija pārbauda iespēju robežās pierādījumu autentiskumu, patiesumu.​
‎» Administrācija atbildi par sūdzību ievieto 3 dienu laikā, bet galējā atbilde tiek sniegta pēc sūdzības patiesuma pārbaudes.​
» Nepatiesu, atkārtotu apsūdzību gadījumā administrācija ir tiesīga sodīt bez bana apelācijas iespējas.​

9. Apelācijas iesniegšana
‎» Apelācija tiek uzskatīta par derīgu, ja tajā ir atbilstoši pierādījumi, kas apliecina soda nepatiesumu.​
‎» Apelāciju par visu veidu liegumiem jāiesniedz 48h laikā.​
‎◦ Apelācija, kas iesniegta ar iztecējušu termiņu var tikt noraidīta bez izskatīšanas.​
» Administrācijai ir tiesības neuzrādīt pierādījumus, kas tika izmantoti kā pamats liegumam pievienoties serverim.​
‎◦ Pierādījumus iesniedz tikai pēc Main pieprasījuma.​
» Administrācija drīkst vadīties pēc iepriekšējo sodu vēstures lemjot par soda anulēšanu.​
» Administrācijai atbilde ir jāsniedz 3 dienu laikā, galējo atbildi sniedz pēc apelācijas patiesuma pārbaudes.​

10. Screenshare politika
» Spēlētājam ir aizliegts dzēst, modificēt failus viņa ierīcē pēc SS pieprasījuma veikšanas.
‏‏‎‎» Spēlētājam ir pienākums koplietot ekrānu pēc administrācijas pieprasījuma.​
‎‏‏‎‎» Spēlētāja pienākums ir stingri vadīties pēc administrācijas norādījumiem visā SS laikā.​
» Spēlētājam aizliegts pamest ierīci SS laikā.​
 
Pēdējo reizi labots:
Statuss
Aizvērts turpmākajām atbildēm.