Vispārīgi - Vispārējie serveru noteikumi | Side Network

Vispārīgi Vispārējie serveru noteikumi

Statuss
Aizvērts turpmākajām atbildēm.

Ammorack

Advokāts
Main
Administrācija
08.09.2019
290
226
609
23
Cesvaine
VISPĀRĒJIE SIDE.LV PROJEKTA NOTEIKUMI
Noteikumi attiecas uz visiem side.lv subserveriem
Šo noteikumu ievērošana ir obligāta servera prasība, un to apiešana ir aizliegta.
Jebkurš noteikumu pārkāpējs var tikt sodīts pēc administrācijas ieskatiem.
Jebkurš sods var tikt apelēts, ja spēlētājam ir neapstrīdami pierādījumi par soda nepatiesumu.
Administrācija patur tiesības mainīt servera noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma.
Noteikumu nezināšana no soda neatbrīvo.

 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
  Side.lv serveros ir aizliegts:
  1. Spams publiskajā čatā.
  2. Nekārtības celšana publiskajā čatā. (Iekļauj rupjus apvainojumus, ģimenes aizskaršana, rasisms)
  3. Traucēt administrācijas biedrus bez pamatota iemesla.
  4. Rakstīt valodās, kas nav angļu vai latviešu.
  5. Veikt ierakstus kas satur nenormatīvu leksiku, traucēt administrācijas un/vai publiskajā čatā izmantojot servera paziņojumus (piem. /f title, /is title, zobenu nosaukumi utt.)
  6. Lietot segvārdus (nick), kas satur nenormatīvu leksiku, apvainojumus.
  7. Izplatīt staļinizma, ļeņinizma, hitlerizma, vai citu okupācijas režīma ideoloģiju idejas, saukļus, audio/vizuālus materiālus un/vai simboliku.
  8. Izplatīt idejas par rases nevienlīdzību, iznīdēšanu.
  9. Celt neslavu un negodu par serveri, vai jebkuru personu.
  10. Lietot nenormatīvu leksiku.
  11. Izplatīt pornogrāfiska satura audiovizuālus materiālus.
  12. Izplatīt audio/vizuālus materiālu, kas satur fiziskās personas datus.(Šī noteikuma izpildē tiek ievērotas fizisko personas datu labās prakses princips)
  13. Mudināt uz pašnāvību.
  14. Izteikt jebkāda veida draudus.
  15. Reklamēt jebko, kas neattiecas uz side.lv projektu.
  16. Tirgoties ar lietām, kas nav pieejamas serverī.
  17. Izplatīt nepatiesas, aplamas ziņas.
  18. Izmantot servera nepilnības (Tās atrodot ir jāziņo administrācijai)
  19. Lietot cobweb, lai saņemtu mazāku spēles atsitienu "knockback".
  20. Negatīvi ietekmēt servera veiktspēju.
  21. Ar nolūku postīt publiskās teritorijas
  22. Serverī uzturēt vairāk kā 2 profilus uz 1 IP adreses. (Izņemums - prison serverī atļauts tikai viens profils uz 1 IP adreses, Genesis - uz frakciju atļauti 20 alti.) /Aizliegts izmantot jebkādus tehniskus risinājumus (VPN, Proxy utt.)/
  23. Aizliegts lietot ./f trapus, tajos iemānot spēlētājus (Administrācija izskata katru gadījumu individuāli)
  24. Aizliegts izvietoot attēlus (pixelart / roofart utt.), kas neagatīvi atspoguļo kādu spēlētāju grupu, atveido dzimumorgānus, vai jebko citu, kas satur nepatīkamas ainas, vai attiecas uz 18+ kontentu.
  25. Izmantot ALT profilus, lai veidotu papildu kopienas (Salas / frakcijas utt.), gūtu pārspēku servera "azartspēlēs" (jackpot, rps utt.), palīdzētu citām salām.
  26. Sharot/dot citiem savu acc (Izņēmums Factions serveri.)
  27. Apzagt/iznīcināt/nodot savas kopienas teritoriju/kopienu.
  28. Izmantot servera/spēles bugus.
  29. Likt "/sethome" citu kopienu teritorijās.
  30. Mudināt spēlētājus uz pārkāpumiem.
  31. Apiet servera limitācijas (Minioni / Alt / ChunkLoader)
  32. Veidot cobble monstrus.
  33. Aizliegts lietot "Schematica/Printer", lai AFK fermotu SugarCane, Melon, Pumpkin.
  34. Aizliegta jebkāda veida "Scamošana"
 2. MODIFIKĀCIJU NOTEIKUMI
  Par neatļautām modifikācijām uzskata, un tās ir aizliegts lietot:
  1. Programmas, kas dod negodīgu pārspēku pār citu spēlētāju.
  2. Programmas, kas veic automatizētas darbības.
  3. Programmas, kas ir modificētas oriģināla kopijas.
  4. Skripti, kas automātiski izpilda darbības
  5. Programmas, kas rediģē reģistru vai memory lauku.
  6. Programmas, kas spoofo informāciju par spēlētāju vai spēlētāja ierīcēm
  7. Modifikācijas, kas sniedz FlyBoost
  8. Optifine
   Bspkrs Mod
   Ingame info
   Map writer
   Damage indicators
   5zig PVP Mod
   MouseTweaks
   GammaBright
   Light Client
   Schematica
   Better Sprinting
   Toggle Sprint/Sneak
   Better HUD
   Replay Mod
   Voxel No Radar
   Kohi TcpNoDelay Mod
   Perspective Mod 3.0
   Zonix Client
   Badlion Client
   PvPLounge
   Pixel Client
   Breadcrumbs
   MemoryFix
   LightningFix
   IngameAccountSwitcher
   TimeChanger
   Lunar Client
   Hyperium client
   CheatBreaker

   * Sarakstu var papildināt kontaktējoties ar administrāciju.
   Atļauts lietot arī modiem nepieciešamos core.

   /Spēlētājs var tikt sodīts arī par neatļautu programmu atrašanos uz datora, ja nav iespējams noteikt kad programma ir pēdējo reizi palaista, vai arī citu iemeslu dēļ/
 3. SCREENSHARE NOTEIKUMI
  1. Veikt screenshere, jeb spēlētāja pārbaudi ir tiesīgs jebkurš side.lv servera administrācijas loceklis.
  2. Veicot screenshare, atbildību par to uzņemas administrācijas loceklis, kas to veic.
  3. Sākoties screenshare procesam, spēlētāja datorā nedrīkst būt atvērti pornogrāfiska vai aizskaroša satura materiāli.
  4. Ir aizliegts jebkādā veidā traucēt sharescreen procesu.
  5. Spēlētājam ir tiesības atteikties no sharescreen process, taču par to tam tiek liegta pieeja uzturēties serverī.
  6. Ja spēlētājs nespēj veikt sharesescreen interneta ātruma/stabilitātes, nepieciešamās programmatūras darboties nespējas uz ierīces vai datora veiktspējas dēļ, spēlētājam tiek liegta pieeja uzturēties serverī.
  7. Aizliegts “trollings”.
  8. Screenshare procesu ir atļauts filmēt ar moderatora atļauju, taču nodot video materiālus trešajām personām, ja vien to neprasa administrācija, ir aizliegts.
  9. Administrācija screenshare procesam var piesaistīt jebkuru personu. Tā var palīdzēt veikt spēlētāja ierīces pārbaudīšanu. (Factions serverī ar noteiktiem izņēmumiem)
  10. Screenshare procesā administrācija var darboties ar jebkurām nepieciešamajām lietojumprogrammām.
  11. Ja lietotājs uzskata, ka programmas kaitēs ierīcei vai drošībai, lietotājam ir tiesības atteikties no programmu izmantošanas, taču par to tam tiks liegta iespēja uzturēties serverī.
  12. Screenshare procesā ir aizliegts pamest ierīci.
  13. Lietojot anydesk, lietotājam ir jādod SS procesa vadītājam piekļuve kontrolēt datoru attālināti. Ja lietotājs atsakas to darīt, viņam ir precīzi jāpilda katra moderatora komanda. Pretējā gadījumā spēlētājs saņems banu.
  14. Sākoties screenshare procesam (no brīža kad spēlētājs ir ielikts /ss) ir aizliegts modificēt/dzēst ierīces failus un/vai iestatījumus bez moderatora atļaujas to darīt.
 4. SODU IZSNIEGŠANA
  1. Administrācija ir tiesīga izsniegt sodu par pārkāpumiem pēc saviem ieskatiem, izvērtējot tā nepieciešamību.
  2. Administrācija ir tiesīga izsniegt brīdinājumus komandām, par komandas biedru saņemtajiem baniem/sodiem.
  3. Par kopienu pārkāpumiem tiek piespriesti strike jeb brīdinājumi.
  4. Par 2. brīdinājumiem tiek atņemti 15% no potenciālās vērtības
  5. Par 3. brīdinājumiem tiek atņemti 30% no potenciālās vērtības
  6. Par 4. Brīdinājumiem tiek atņemti 50% no potenciālās vērtības
  7. Par 5 un vairāk brīdinājumiem tiek atņemti 60% no potenciālās vērtības, vai kopiena tiek diskvalificēta no konkursa, vai kopiena tiek disbandota.
  8. Ja spēlētājs, vai spēlētāju grupa regulāri pārkāpj noteikumus, tā var saņemt liegumu pievienoties visiem Side Network serverim. Šādu sodu nevar apelēt!
  9. Maksimālais sods par pārkāpumiem, izņemot punktā 4.8 ir 30 dienas.
 5. SŪDZĪBAS IESNIEGŠANA
  1. Sūdzības var uzskatīt par derīgām, ja tajās tiek pievienoti derīgi pierādījumi, kas tieši parāda pārkāpumu, vai problēmu, tajā ir redzams vainīgais noteikuma pārkāpšanas brīdī, vai zaudētās mantas, ja sūdzība ir bijusi par kādu problēmu. ( Sūdzības, kuras tiek veidotas pamatojoties uz pārkāpumiem publiskajā čatā, pielikumā kā minimums pieprasa nerediģētu pilnu spēles "skrīnu" vai "skrīnus", ar visu čatu, lai būtu garantija par to orģinalitāti un kontekstu tajā.)
  2. Sūdzības ir jāiesniedz 12h laikā pēc pārkāpuma vai problēmas fiksēšanas brīža
  3. Administrācijai atbilde uz sūdzību ir jāsagatavo 3 dienu laikā. Gala atbilde - līdz tiks noskaidrots sūdzības patiesums.
  4. Sūdzības, kas iesniegtas pēc 12h, vai, ja tajās ir nederīgi pierādījumi, var tikt neizskatītas.
  5. Administrācija neuzņemas meklēt pierādījumus par sūdzībās redzamajiem pārkāpumiem. Administrācija pārbauda pierādījumu patiesumu, ja tas ir tehniski iespējams.
  6. Ja tiks iesniegti vairāki viena noteikuma pārkāpumi vienā sūdzībā, vai sūdzībās no vairākiem spēlētājiem, sods tiks izsniegts par vienu, smagāko pārkāpumu.
 6. APELĀCIJU IESNIEGŠANA
  1. Apelācijas var uzskatīt par derīgām, ja tajā iesniegtajos pierādījumos ir skaidri redzams soda nepatiesums.
  2. Apelācijas par jebkādiem liegumiem/sodiem ir jāiesniedz 24h laikā.
  3. Administrācija patur tiesības neievietot pierādījumus par veiktajiem pārkāpumiem.
  4. Apelācijas var tikt noraidītas ņemot vērā iepriekšējo sodu vēsturi, pierādījumu derīgumu, vai laika noildzi.
  5. Administrācijai atbilde uz apelāciju ir jāsagatavo 3 dienu laikā. Gala atbilde - līdz tiks noskaidrots apelācijas patiesums.
 7. BALVU SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA
  1. Balvas ir iespējams pieteikt un saņemt tikai kopienas/komandas līderim.
  2. Tās ir jāpiesaka 1h laikā, ja tās ir eventa konkursa, 24h laikā, ja tas ir servera konkursa 3 dienu laikā ja tas ir servera sezonas konkursa.
  3. Papildus informācija par balvām, ko administrācija lūdz norādīt ir jāiesniedz 4 dienu laikā.
  4. Ja balvas netiek pieteiktas laicīgi, tās tiek paturētas nākamajiem konkursiem.
  5. Ja papildus informācija par balvām netiek iesniegta laicīgi, balvas tiek izsniegtas kā paredzēts konkursa nosacījumos.
  6. Konkursos ir aizliegts palīdzēt citām kopienām/komandām, pretējā gadījumā kopienas/komandas tiks diskvalificētas.
 
Pēdējo reizi laboja moderators:
Statuss
Aizvērts turpmākajām atbildēm.